AMWAY™ OVEN CLEANER™ Čistiaci prostriedok na rúry 500 ml

Úvod Domácnosť Starostlivosť o povrchyAMWAY™ OVEN CLEANER™ Čistiaci prostriedok na rúry 500 ml

AMWAY™ OVEN CLEANER™ Čistiaci prostriedok na rúry 500 ml

Rúry vyčistí úplne dočista!


Účinne odstraňuje aj tú najťažšie odstrániteľnú pripečenú mastnotu a škvrny od sladkých pokrmov, ktoré sa z rúr čistia veľmi obtiažne. Nepoužívajte v samočistiacich rúrach.

 

 

Veľkosť: 500 ml

Kód: 0014
 
Dostupnosť: skladom
9,99 € (270,- CZK)
Do košíka

AMWAY™ OVEN CLEANER™ Čistiaci prostriedok na rúry 500 ml

Zloženie:Názov prísady CAS # Názov
Water 7732-18-5 Voda
Sodium Hydroxide 1310-73-2 Zásaditá prísada
Sodium Tallowate 8052-48-0 Mydlo (Anionický surfaktant)
Xanthan Gum 11138-66-2 Zahusťovacia prísada
Magnesium Sulfate Heptahydrate 10034-99-8 Modifikátor matrixu
C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO 68002-97-1 Neiónová povchovo aktívna látka (surfaktant)


NEBEZPEČENSTVO. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte pod zámkom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ ochranu tváre. Nevdychujte pary. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.


Produkty kupované spoločne s týmto produktom

L.O.C. Čistiaci prostriedok na sklo 500 ml

L.O.C. Čistiaci prostriedok na sklo 500 ml

skladom
5,36 € (144,86 CZK)
Copyright 2016 - 2020 © Dobre-veci.sk - Amway - Nutrilite - Artistry - eSpring